Pro efektivní a komplexní péči o klienty jsme vytvořili partnerskou síť složenou z notářů, advokátů a exekutorů. Společně sdílíme stejný přístup k zákazníkům, což přispívá ke kontinuálnímu zlepšování našich služeb. Po svých partnerech zároveň vyžadujeme 100% profesní odbornost, transparentnost jejich činnosti a technologickou vyspělost.

 

Advokáti

Mgr. Martin Sejk
JUDr. Jaromír Štůsek

Exekutoři

Mgr. Martina Havlová
Mgr. David Vybíral, LL.M.

Notáři

Spolupracující notáře zde nemůžeme uvést, neb dle usnesení prezidia NKČR z 30.3.1993 je nabízení služeb notáře formou inzerce v rozporu s důstojností notářského povolání, viz § 48 odst. 1 notářského řádu.

 

Poskytovatelé

TOMMY STACHI s.r.o.