• Většinou ne, zde záleží na stavu pohledávky. Odměnu si nárokujeme až z vymožené částky.

 • Kontaktujte nás a my Vám po projednání podmínek pohledávku vymůžeme.

 • Nemáme omezené hranice, vymáháme dluhy v jakékoliv výši.

 • Záleží na podmínkách každé pohledávky a solventnosti dlužníka. Máme ale radu – čím dříve nám pohledávku svěříte, tím je vyšší šance na vymožení vašeho práva.

 • V případě, že bychom dluh z jakéhokoliv důvodu nevymohli, ve většině případů neplatíte nic. Vyjma některých nákladů jdou veškeré náklady k naší tíži.

 • Samozřejmě ano, dlužníka dohledáme a peníze pro Vás získáme zpět.

 • Většinou se vše řeší procentuální sazbou z výše vymožené částky. Konkrétní procento si s Vámi samozřejmě dohodneme předem. Úhradu naší odměny si nárokujeme až z reálně vymožených peněz.

 • Pohledávky vymáháme již od doby, kdy jsou pár dní po splatnosti. Samozřejmě přijímáme i starší pohledávky. Čím dříve nám však pohledávky předáte, tím vyšší je šance, že získáte své peníze zpět.

 • Veškeré podklady ke vzniku dluhu, např. smlouvu, fakturu, směnku atd. Dále informace o případných provedených platbách dlužníka, tj. výpis z účtu, příjmový doklad a podobně. Budeme po Vás požadovat i např. informace o tom, jestli jste dlužníka písemně nebo elektronicky upomínali.

 • Ano. Standardně se dlužné alimenty vymáhají v exekučním řízení, ale než k tomu přikročíme, snažíme se dlužníkem i mimo exekuční narovnání celé situace.

 • Jedná se o specifické řízení, které umožňuje dlužníkovi v průběhu pěti let uhradit část jeho závazků, přičemž po úspěšném oddlužení je dlužník osvobozen od plnění zbytku svých závazků. Postavení věřitele v tomto řízení je velmi nerovnoměrné ve prospěch dlužníka a je nezbytné, aby každý věřitel monitoroval, zda jeho dlužníci na sebe nepodávají návrh na povolení oddlužení.

 • Zákazník, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu ve smyslu příslušných ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, ve spojení se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelským sporů ze smluv o zápůjčce a obdobných finančních služeb je finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 – Nové Město, jehož internetové stránky jsou dostupné na adrese: www.finarbitr.cz.

Nedostali jste odpověď na svou otázku? Zeptejte se nás na [email protected] nebo na telefonním čísle 800 149 149.