Monitoring neboli prověřování subjektů a jejich následná průběžná kontrola zahrnuje tyto služby:

 • Lustrace centrální evidence exekucí
 • Monitoring insolvenčního rejstříku
 • Lustrace katastru nemovitostí
 • Lustrace obchodního a živnostenského rejstříku
 • Odhalování vazeb na jiné subjekty
 • Ověřování existence datové schránky fyzických osob
 • Lustrace sociálních sítí (Facebook, LinkedIn, apod.)
 • Ověřování shody adresy dlužníka s městským úřadem
 • Zjišťování kontaktních údajů (telefony, emaily, apod.)
 • Detektivní terénní práce (prověřování místa předpokládaného výskytu subjektu)
 • Vyhledávání aktuálního pobytu dlužníka
 • Zjišťování majetkových poměrů
 • Dohledávání zaměstnavatelů dlužníků z řad fyzických osob
 • Prověřování interních neveřejných databází
 • Zjišťování kreditních informací (platební morálka subjektu, existence jiných věřitelů)

Monitoring standardně provádíme v rámci procesů správy a vymáhání pohledávek. Službu však můžete využít i samostatně, kdy obdržíte ucelenou zprávu o míře rizikovosti subjektu. Ta vám může pomoci v rozhodování, zda s osobou, ať už fyzickou nebo právnickou, vstoupit do obchodního vztahu.