Jak funguje odkup pohledávek? Veškeré rizikové pohledávky, jimiž se již nechcete dále zabývat, od vás odkoupíme. Následně je budeme vymáhat již jako vlastní. Vybrat si přitom můžete ze dvou nabízených modelů odkupu.


Standardní odkup pohledávek

Odkoupením pohledávky standardním způsobem dochází k postoupení pohledávky na nového věřitele, v tomto případě na nás. Vy se tak o pohledávku již nadále nemusíte starat, odejmuta je vám i spoluúčast na riziku v případě její nevymahatelnosti. Smluvenou úplatu za postoupení vám vyplatíme ihned po odkupu.


Odkup pohledávek s participací

Odkup pohledávky s participací kombinuje její správu a odkup. Díky využití tohoto modelu získáte okamžité finance, nadále se však budete podílet i na budoucích výnosech z vymáhané pohledávky. Právním nástupcem se stáváme my, přesto budete mít přístup k informacím o stavu vymáhání. Spoluúčasti na riziku jste i v případě nevymahatelnosti pohledávky zbaveni.


Základní informace o službě:

  • Pohledávky odkupujeme od fyzických i právnických osob
  • Odkup pohledávky je možný i před splatností
  • Specializujeme se především na odkup vícečetných portfolií (tzv. balíků pohledávek) nezajištěných pohledávek za fyzickými osobami
  • Kusové pohledávky odkupujeme pouze v případě, jsou-li zajištěné adekvátní protihodnotou, tzn. nemovitostí, případně jiným majetkem
  • Pohledávky odkupujeme jednorázově i v rámci dlouhodobé spolupráce
  • Účastníme se výběrových řízení a tendrů zaměřených na hromadný odkup pohledávek