Nabízíme vám kompletní správu a řízení pohledávek, jež zahrnují vyhodnocování rizik, monitoring a vymáhání. V rámci standardního modelu správy pohledávek vymáháme vaše pohledávky, ale nestáváme se postupitelem. To znamená, že jste stále jejich majiteli a zároveň nesete i riziko z nevymahatelných pohledávek. Na druhou stranu máte zaručený nejvyšší možný výnos z vymožené pohledávky oproti pouhému odkupu, rozdělen je však do delšího časového úseku.

Naše odměna z vymožení pohledávek je stanovena smluvně, a to procentuální sazbou. Nárokujeme si ji až v případě našeho úspěchu.


S čím se na nás můžete obrátit

 • Vymáhání nesplacených půjček
 • Vymáhání neuhrazených faktur
 • Vymáhání směnek
 • Vymáhání dlužného nájemného
 • Vymáhání dlužných alimentů
 • Vymáhání nároků vyplývajících ze soudních rozhodnutí
 • Vymáhání neuhrazených pokut
 • Sjednání mimosoudní dohody s dlužníky
 • Zpracování pohledávky k žalobnímu řízení
 • Podání návrhů na zahájení exekučního řízení
 • Zpracování přihlášky do insolvenčního řízení

Struktura řízení pohledávek

Rané vymáhání
Rané vymáhání je služba zaměřená na pohledávky v krátkodobé delikvenci. Probíhá na základě cíleného rozhovoru s vaším zákazníkem, kdy důkladně mapujeme důvody jeho prodlení, ale i jeho problémy s platební morálkou. Společně nastavíme způsob řešení vzniklé situace. Plnění uzavřené dohody následně kontrolujeme a jakékoliv porušení ihned řešíme.

Mimosoudní vymáhání
Mimosoudní vymáhání se uplatňuje v případě pohledávek, které jsou po splatnosti již delší dobu, a s dlužníkem se dlouhodobě nelze domluvit na sjednání nápravy. Celý proces má základ v naší komunikaci s dlužníkem a na vytváření tlaku na něj, který ho přinutí k plnění jeho závazku. Mimo standardních komunikačních nástrojů klademe důraz na osobní kontakt prostřednictvím našich terénních pracovníků, jehož cílem také je zmapovat aktivity dlužníka v okolí jeho fyzického výskytu.

Soudní vymáhání
Je-li mimosoudní vymáhání vaší pohledávky neúspěšné nebo je-li pohledávka reálně ohrožena promlčením, přichází na řadu soudní vymáhání. Celý proces je v našem řešení, od vypracování podkladů k jeho zahájení, přes součinnost s našimi advokáty až po samotnou komunikaci se soudem. O veškerých změnách, událostech, důležitých informacích a potřebě včasných úhrad soudních poplatků vás vždy informujeme.

Exekuční vymáhání
Služba exekučního vymáhání se využívá jako poslední nástroj v celém životním cyklu vymáhání pohledávky. Stejně jako u soudního procesu vypracujeme veškeré podklady nutné k zahájení řízení, které předáme partnerskému exekutorskému úřadu. S dokumenty předáváme také veškeré informace o dlužníkovi získané v rámci mimosoudního vymáhání. Celé exekuční řízení opět průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme.


Další služby spojené s řízením pohledávek

Hlídání úpadku dlužníka
Průběžným monitoringem hlídáme úpadek dlužníka do exekučního či insolvenčního řízení. V případě jejich zahájení kontrolujeme plnění vašich nároků na vrácení financí. Přihlášku do insolvenčního řízení za vás samozřejmě zpracujeme.

Zajišťování pohledávek
Po celý životní cyklus pohledávek se snažíme o jejich zajištění, čímž se výrazně zvyšuje pravděpodobnost jejich vymožení.

Hlídání promlčení pohledávky
Termíny promlčecích lhůt hlídáme systémově a průběžně tak, aby nikdy nedošlo k promlčení a s tím spojeným ztrátám vašich financí.

Zamrazení pohledávky
Zmrazení pohledávky je služba související s exekučním vymáháním. Je-li dlužník aktuálně nemajetný, není nutné zastavovat exekuční řízení. Pohledávku lze takzvaně zamrazit, přičemž bude dlužník a jeho majetkový stav stále průběžně monitorován. V případě pozitivní změny majetkového stavu dojde k opětovnému vymáhání.

Vyhodnocování rizik
Pomůžeme vám s vyhodnocováním rizik u budoucích klientů/partnerů na základě vyhodnocování jednotlivých portfolií pohledávek.

Tento web používá k poskytování služeb cookies. Jeho používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít