V dnešní době neustále narůstá počet dluhů, nejvýrazněji u fyzických osob. Pro získání peněz zpět je důležité včasné řešení pohledávek po splatnosti a důkladný výběr inkasní agentury. Jak vybrat společnost, která věřiteli zajistí minimalizaci ztráty z neuhrazených pohledávek?

Obchodní vztah inkasní agentury a věřitele by měl být naprosto korektní, průhledný a založený na vzájemné důvěře. Existuje několik základních kritérií, na které by měli společnosti při výběru agentury myslet – spolehlivost, důslednost, cena, rychlost a možnost domluvit se na podmínkách. K rozhodování též mohou napovědět reference klientů, případně v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky inkasní společnosti.

 

Dvě rady na úvod

  1. Není rozumné vybírat agenturu pouze podle ceny. Požadavkem na co nejnižší provizi může věřitel získat zpět méně peněz, jelikož minimalizace odměny agentuře vede k nedostatku prostředků na intenzivní upomínání a kontaktování dlužníka. Tím se snižuje kvalita služeb i výše vymožených částek. Podstatné je, kolik peněz se věřiteli vrátí, ne jak vysoké provize si agentura účtuje.
  2. Vhodné též není vybírat inkasní společnost výhradně podle celkové návratnosti. Přílišný tlak věřitele na maximální návratnost může vyústit ve využití nelegálních metod nátlaku na dlužníka. Z krátkodobého hlediska získá věřitel více peněz zpět, avšak v dlouhodobém horizontu představuje taková spolupráce pro věřitele riziko v podobě negativní medializace a poškození dobrého jména.

 

Jak sladit skutečné potřeby s nastavením výběrových kritérií

  1. Požadavky na inkasní postupy. Věřitel vymezí inkasní úkony a jejich frekvenci, požadavky na parametry splátkových kalendářů, zváží doplňkové služby, např. přihlášení do insolvenčního či dědického řízení, a podobně. Pokud se věřitel v dané sféře neorientuje, může zvážit vícekolové výběrové řízení, kdy definice inkasních postupů vznikne z návrhů agentur v prvním kole a následně užší skupina agentur soutěží cenou.
  2. Definice složek ceny za inkasní služby. Jakékoliv paušály, zálohy předem nebo provize z objemu pohledávek jsou neobvyklé. Hlavní složkou ceny je standardně provize z vymožené částky. Věřitel může zvážit dodatečnou motivaci v podobě bonusů za zvýšení vymahatelnosti, či honoraci některých úkonů pevnou částkou za úkon.
  3. Požadavky na IT řešení. Při opakovaném předávání vysokých počtů inkasních případů by se měl věřitel seznámit s IT řešením agentur, například s technickou vyspělostí call-centra, automatizací komunikace, či formami sledování postupů inkasa u jednotlivých pohledávek.
  4. Vymezení potenciálních dodavatelů inkasních služeb. Ověření bonity, ale i dobré pověsti oslovovaných inkasních agentur by mělo být nedílnou součástí rozhodování.
  5. Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele inkasních služeb. Věřitel by měl porovnávat nabízenou cenu služeb s intenzitou inkasních úkonů a komplexností inkasních postupů. Vyžádat si může i reference současných klientů agentury.